Undangan Untuk Membaca di Pedir Museum


Foto Luengputu Manuskrip Aceh.
Sejarah mesti merupakan kenyataan-kenyataan di masa lampau yang dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya dan mengandung sebanyak-banyaknya pelajaran yang mencerahkan. Sebuah garis pemisah yang tegas mesti ditarik antara sejarah dan cerita-cerita hiburan atau dongeng-dongeng pengantar tidur, sebagaimana hujjah-hujjah mesti dipisahkan dari khayal-khayal.

Foto Luengputu Manuskrip Aceh.

Foto Luengputu Manuskrip Aceh.

Foto Luengputu Manuskrip Aceh.

Foto Luengputu Manuskrip Aceh.

Kenyataan-kenyataan di masa lampau yang dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya hanya akan dapat disingkap lewat sumber-sumber yang autentik dan bukti-bukti fisik yang terjamin keasliannya. Di sinilah letaknya mengapa Mapesa dan Pedir Museum terlihat akrab dengan batu-batu nisan peninggalan sejarah. Mapesa pada kenyataannya sedang melacak jejak-jejak yang ditinggalkan masa silam, menyingkap dan merunut bukti-bukti untuk dijadikan hujjah-hujjah, dan membaca berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah terlebih dahulu memiliki kesadaran terhadap masa depan serta telah menyediakan diri mereka untuk menjadi sumber pelajaran dan pengalaman bagi generasi-generasi yang datang di kemudian.

Foto Luengputu Manuskrip Aceh.
Semua itu dilakukan adalah untuk dapat melahirkan narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu membangun alam pikir yang terikat kuat dengan Pemilik Risalah, Al-Mushthafa, Shalla-Llahu 'alaihi wa Sallam, serta menyadari tanggung jawabnya terhadap masa depan bangsa, Ummah dan Agama. Inilah yang dituju oleh Mapesa, dan oleh karena itu pula ia mengajak masyarakat yang peduli untuk membaca lembaran-lembaran sejarah dari sumber-sumbernya yang autentik. [ Musafir Zaman ]
Foto Luengputu Manuskrip Aceh.

Maka dengan demikian Pedir Museum-Mapesa membuka ruang kepada publik, Masyarakat, siswa dan mahasiswa untuk membaca, dan membuka manuskrip dan tinggalan arekeologi yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun.
Kunjungan siswa/i dari sekolah di seluruh Aceh akan dilayani dengan penuh hormat.
Alamat: https://goo.gl/maps/nh28rzYuM112
Jl. Bahagia No.47, Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23234
Foto : Praktikum dan kunjungan mahasiswa prodi Bahasa dan Sastra Arab (BSA) Leting 2016, Fakultas Adab dan Humaniora, Uin Ar-raniry

Post a Comment

0 Comments